Nachzucht 2023

Nachzucht von Oliver vom Lipperthof (V: Moli frá Skridu, M: Orka frá Framnesi)

Nachzucht 2022

Nachzucht von Naddur und Blettur vom Berghof

Nachzucht 2021

Nachzucht von Klettur frá Hvammi (V: Gustur frá Hóli, M: Dóttla frá Hvammi)

Nachzucht 2020

Nachzucht von Sprengur vom Lipperthof (V: Brjánn frá Reykjavik, M: Spraka frá Litlalandi)

Nachzucht 2019

Nachzucht von Kiljan frá Hvammi II (V: Aron frá Strandarhöfdi   M: Kátina frá Áslandi)

Nachzucht 2018

Nachzucht von Draumur vom Lipperthof (V: Draupnir vom Lipperthof, M: Spraka frá Litlalandi)

Nachzucht 2017

Nachzucht von Alfari frá Votmúla 1 (V: Álfur frá Selfossi, M: Snót frá Votmúla 1)

Nachzucht 2016

Nachzucht von Eldfari vom Lipperthof (V:Tígull frá Kleiva, M: Eldvör vom Lipperthof)

Nachzucht 2015

Nachzucht von Tryggur vom Lipperthof (V: Þróttur frá Hvalnesi, M: Gusa frá Hraukbae)

Nachzucht 2014

Nachzucht von Sprengur vom Lipperthof (V: Brjánn frá Reykjavik, M: Spraka frá Litlalandi)